หลักสูตรเฉพาะ

หน้าหลัก /

หลักสูตรเฉพาะ

Course categories
Free

จัดการปัญหาคอขวด BOTTLENECKS ให้งานกระจาย ไม่กระจุก

Free

เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Proactive Change Management)

Free

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

Free

Article : 6 สิ่งที่หัวหน้ายุคใหม่ควรมี

Free

Article : Best Practices องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ

Free

เคล็ด (ไม่) ลับ ฝึกเป็นนักคิดสร้างสรรค์ (10 Ways to be creative at work)

Free

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

Free

คิดและทำอย่าง Kaizen เพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

Free

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

Free

Carbon Footprint for Organization (For DBP)

Free

Making a Breakthrough ก้าวล้ำนำหน้าด้วย “RDIMS”

Free

แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ

Free

สร้างทีมการปรับปรุง ด้วย Bottom Up Activity

Free

Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงาน สรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Free

เครื่องมือการจัดการ ที่ “หัวหน้างาน” ไม่ควรพลาด

Free

การวัดผลิตภาพ Productivity Measurement หัวใจสำคัญของการปรับปรุงองค์กร

Free

เจาะเคล็ดลับปรับใช้ OEE และ Kaizen ให้ได้ผล สู่การยกระดับผลิตภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

« » page 1 / 2