ติดต่อเรา

หน้าหลัก /

ติดต่อเรา

"บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)"

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 

“ตราเพชร” จึงมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ ที่จะมาร่วมงานกับเรา 

โดยบริษัทฯ จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) จึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อค้นหาบุคคลที่สนใจมาร่วมงานที่ท้าทายกับเรา 

หากท่านมีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่ทางบริษัทฯ ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

VISION

วิสัยทัศน์

“ ตราเพชร” มีความยินดีให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ค่ะ ”

เป้าหมาย

ถ้าคุณรักความท้าทาย ชอบการเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตัวเอง “ตราเพชร” พร้อมพาคุณไปสู่จุดหมายนั้น

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8 โทรสาร: 0-3622-4170

สำนักงานสาขาที่ 1 :
เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2619-0742 โทรสาร: 0-2619-0488

สำนักงานสาขาที่ 2 :
เลขที่ 269 ถนนมิตรภาพหมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-4339-3390-1

สำนักงานสาขาที่ 3 :
เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์: 0-3622-4171-8 ต่อ 401-420

บริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Website

www.dbp.co.th/th/

E-mai Address

corpcenter@dbp.co.th

Call Center

0-2619-2333