ข่าวกิจกรรม

หน้าหลัก /

ข่าวกิจกรรม

ตราเพชรดูแลสังคม : ขอเชิญพนักงานและผู้รับเหมาร่วมทำบุญ DBP มอบแสงสว่างวันเข้าพรรษา ปี 2566

วันเข้าพรรษา 2566 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณ

อ่านต่อ...