แบบประเมินออนไลน์

หน้าหลัก /

แบบประเมินออนไลน์

แบบประเมิน
ภาวะผู้นำ (Leadership) ประเมินตัวเอง

Credit by Entraining

แบบประเมิน
ลักษณะของ หัวหน้างาน
ในบทบาทต่างๆ

Credit by Entraining

แบบทดสอบ
การประเมินคุณลักษณะของบทบาทหัวหน้างาน

Credit by Entraining

แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ DISC ค้นหา
จุดแข็ง จุดอ่อน
ของตัวเราเอง

Credit by Scghrsolutions.com

แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ MBTI ทายนิสัยเราด้วยบุคลิคประเภทต่างๆ

Credit by 16personalities.com

แบบทดสอบ
การประเมินคุณลักษณะบุคคลด้วย 5Q

Credit by Entraining

แบบทดสอบ
ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)

Credit By instaiq.org

แบบทดสอบ
การบริหารจัดการอารมณ์ (EQ)

Credit by Entraining

แบบทดสอบ
การประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคลด้วย
การทำงานของสมอง
(Brain Base Working)

Credit by Entraining

แบบประเมิน
สมรรถนะการสื่อสาร Communication & Connection

Credit by Entraining

แบบทดสอบ
วัดผลภาษาอังกฤษ
ฉบับเร่งด่วน!!!
[ 15 Min ]

Credit by EF SET

แบบทดสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ
เต็มรูปแบบ (50Min)
+++ พร้อมรับ Certificate +++

Credit by EF SET