หลักสูตรเฉพาะ

หน้าหลัก /

หลักสูตรเฉพาะ

Course categories
Free

Article : สัมภาษณ์งานคนรุ่นใหม่ยังไง…ให้อยู่หมัด

Free

เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเข้าทำงาน

Free

คนต่าง GEN ทำงานต่างกัน ถ้าองค์กรมีคนทั้ง 5 GEN ปรับตัวอย่างไรดี?

Free

อนุรักษ์พลังงาน DBP Energy : Save The World

Free

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

Free

เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก

Free

นโยบายเกี่ยวกับระบบมาตรฐานของบริษัทฯ

Free

จัดการปัญหาคอขวด BOTTLENECKS ให้งานกระจาย ไม่กระจุก

Free

เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์จาก TOWS MATRIX

Free

การคิดเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้นำและผู้บริหาร

Free

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

Free

แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์

Free

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

Free

ทำไมผู้บริหารมือใหม่ส่วนใหญ่มักล้มเหลว?!?

« » page 1 / 5