หลักสูตรเฉพาะ

หน้าหลัก /

หลักสูตรเฉพาะ

Course categories
Free

เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก

Free

นโยบายเกี่ยวกับระบบมาตรฐานของบริษัทฯ

Free

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

Free

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

Free

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

Free

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

Free

Next Normal วิถีใหม่สู่การพัฒนาคน พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง

Free

ความรู้ผลิตภัณฑ์