หลักสูตรเฉพาะ

หน้าหลัก /

หลักสูตรเฉพาะ

Course categories
Free

เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก

Free

จัดการปัญหาคอขวด BOTTLENECKS ให้งานกระจาย ไม่กระจุก

Free

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

Free

เคล็ด (ไม่) ลับ ฝึกเป็นนักคิดสร้างสรรค์ (10 Ways to be creative at work)

Free

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

Free

ISO 9001:2015 ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ

Free

คิดและทำอย่าง Kaizen เพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

Free

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

Free

การใช้งาน PLC เบื้องต้น

Free

การขับรถยกอย่างถูกวิธี

Free

ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ Microsoft Power BI

Free

Carbon Footprint for Organization (For DBP)

Free

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน

Free

เทคนิค เคล็ดลับ เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown

Free

เจาะเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบโตโยต้า “ง่าย ปลอดภัย ไร้ปัญหาคุณภาพ”

Free

เจาะเคล็ดลับปรับใช้ OEE และ Kaizen ให้ได้ผล สู่การยกระดับผลิตภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

Free

Next Normal วิถีใหม่สู่การพัฒนาคน พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง