หลักสูตรเฉพาะ

หน้าหลัก /

หลักสูตรเฉพาะ

Course categories
Free

เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Proactive Change Management)

Free

เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์จาก TOWS MATRIX

Free

การคิดเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้นำและผู้บริหาร

Free

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

Free

แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์

Free

ทำไมผู้บริหารมือใหม่ส่วนใหญ่มักล้มเหลว?!?

Free

หลักคิดความสำเร็จ จาก 30 ผู้นำแห่งยุค

Free

Article : 6 สิ่งที่หัวหน้ายุคใหม่ควรมี

Free

Article : 5 ลักษณะของ ‘ผู้นำองค์กร’ ที่สำคัญต่อการผลักดัน Diversity & Inclusion ตามแบบฉบับ Suntory

Free

Article : Best Practices องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ

Free

เคล็ด (ไม่) ลับ ฝึกเป็นนักคิดสร้างสรรค์ (10 Ways to be creative at work)

Free

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

Free

Carbon Footprint for Organization (For DBP)

Free

Making a Breakthrough ก้าวล้ำนำหน้าด้วย “RDIMS”

« » page 1 / 2