หลักสูตรเฉพาะ

หน้าหลัก /

หลักสูตรเฉพาะ

Course categories
Free

Article : คนต่าง GEN ทำงานต่างกัน ถ้าองค์กรมีคนทั้ง 5 GEN ปรับตัวอย่างไรดี?

Free

ทำไมผู้บริหารมือใหม่ส่วนใหญ่มักล้มเหลว?!?

Free

หลักคิดความสำเร็จ จาก 30 ผู้นำแห่งยุค

Free

Article : 10 วิธีทำ PowerPoint สวยๆ แบบมืออาชีพ

Free

Article : รู้จักนิสัยและการรับมือกับกลุ่มคนทำงานในแต่ละ Gen (X Y Z)

Free

Article : ทัศนคติคือทุกอย่าง

Free

Article : ความไว้เนื้อเชื่อใจ สร้างอย่างไร

Free

Article : เมื่อถูกคนอื่นตำหนิควรรับมืออย่างไร

Free

Article : 4 องค์ประกอบในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

Free

Article : GO-FAR หนทางสู่การเติบโต

Free

Article : 5 กับดักของการก้าวทันเทคโนโลยี

Free

Article : 9 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความเชื่อและความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อองค์กรและผู้นำ

Free

Article : ปลดล็อกความคิด ด้วยแนวคิด 5 แบบ

Free

Article : เทคนิคลดความเครียดในการทำงาน

Free

Article : 4 ขั้นตอนในการจัดการอารมณ์

Free

Article : 5 ลักษณะของ ‘ผู้นำองค์กร’ ที่สำคัญต่อการผลักดัน Diversity & Inclusion ตามแบบฉบับ Suntory

Free

Article : มองแก่นอย่างหลงกิ่ง

Free

Article : Best Practices องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ

Free

Article : Digital Literacy พื้นฐานการนำองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

Free

เคล็ด (ไม่) ลับ ฝึกเป็นนักคิดสร้างสรรค์ (10 Ways to be creative at work)