หลักสูตรเฉพาะ

หน้าหลัก /

หลักสูตรเฉพาะ

Course categories
Free

Article : สัมภาษณ์งานคนรุ่นใหม่ยังไง…ให้อยู่หมัด

Free

เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเข้าทำงาน

Free

เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก

Free

จัดการปัญหาคอขวด BOTTLENECKS ให้งานกระจาย ไม่กระจุก

Free

เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Proactive Change Management)

Free

เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์จาก TOWS MATRIX

Free

การคิดเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้นำและผู้บริหาร

Free

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

Free

แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์

Free

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

Free

Article : 10 วิธีทำ PowerPoint สวยๆ แบบมืออาชีพ

Free

Article : 6 ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

Free

Article : หน้าที่ของหัวหน้าในการพัฒนาทีมงาน

Free

Article : ความทะเยอทะยาน ผสาน ความสามารถ

« » page 1 / 2