หลักสูตรเฉพาะ

หน้าหลัก /

หลักสูตรเฉพาะ

Course categories
Free

คิดและทำอย่าง Kaizen เพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

Free

Making a Breakthrough ก้าวล้ำนำหน้าด้วย “RDIMS”

Free

เทคนิคการบริหารโครงการ

Free

แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ

Free

สร้างทีมการปรับปรุง ด้วย Bottom Up Activity

Free

เครื่องมือการจัดการ ที่ “หัวหน้างาน” ไม่ควรพลาด

Free

“นวัตกรรม” คิด-ทำ สิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์

Free

การวัดผลิตภาพ Productivity Measurement หัวใจสำคัญของการปรับปรุงองค์กร

Free

เทคนิค เคล็ดลับ เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown

Free

เจาะเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบโตโยต้า “ง่าย ปลอดภัย ไร้ปัญหาคุณภาพ”

Free

เจาะเคล็ดลับปรับใช้ OEE และ Kaizen ให้ได้ผล สู่การยกระดับผลิตภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

Free

เผยเทคนิคปรับปรุงธุรกิจให้พร้อมเติบโตท่ามกลางความท้าทายทั้งภาคผลิตและภาคบริการ

Free

Next Normal วิถีใหม่สู่การพัฒนาคน พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง

Free

เทคนิคการจัดการทรัพยากร เพื่อลดต้นทุนในยุคโควิด