DRT รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2566

DRT รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2566

วันนี้น้องเพชร มีเรื่องน่ายินดีมาบอกกับเพื่อน ๆ ทุกคนกันครับ กับการรับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2566 ของพวกเรา ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า ESG คืออะไร
ESG คือ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว
แต่คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ปัจจุบัน ESG คือ เทรนด์ในการลงทุนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน เนื่องจากธุรกิจที่มี ESG ที่ดีจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของการเติบโตในระยะยาว
และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับว่าในปี 2566 ก็เป็นอีกปีที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ของเราได้รับมอบประกาศนียบัตร Certificate ESG100 Company โดยเราได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ประจำปี 2566 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ซึ่งเราได้รับรางวัลนี้มาเป็นเวลา 6 ปี แล้วครับในปี พ.ศ.2558 และ ในปี พ.ศ.2562-2566
สำหรับตราเพชรเองรางวัลนี้เป็นอีก 1 เครื่องยืนยันครับในการทำธุรกิจของพวกเราที่นอกจากจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับคู่ค้าและลูกค้าของเราแล้ว เรายังเป็น ธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของการเติบโตในระยะยาวอีกด้วย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ตราเพชรฯ https://www.dbp.co.th/news/detail/138
#ESG100 #Sustainability #CorporateResponsibility #DRT #ผลิตภัณฑ์ตราเพชร