ตราเพชรร่วมใจ ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานทุกท่าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเข้าคูหา “เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ” ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.