ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารพลังงาน

ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารพลังงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทางคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ได้ประชุมทบทวนแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงานประจำปี 2565 และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจ จากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. โดยคุณสุนทร สุวรรณเจตต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม เป็นประธานในการประชุม