ขอเชิญพนักงานตราเพชรทุกท่าน มาร่วมสร้าง “Mindset of Ownership”

ขอเชิญพนักงานตราเพชรทุกท่าน มาร่วมสร้าง “Mindset of Ownership”

เพราะ คุณ คือ คนสำคัญ ! มาร่วมสร้าง “Mindset of Ownership” รับชม ผ่านคลิปวิดีโอ นโยบายจาก CEO | คุณสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)