“ตราเพชร” บริจาคเงิน ศิริราชมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมบุคคลากรด้านสาธารณสุข

“ตราเพชร” บริจาคเงิน ศิริราชมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมบุคคลากรด้านสาธารณสุข

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤช กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับ “ศิริราชมูลนิธิ” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมี อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์

https://www.dbp.co.th/news/detail/140?lang=th

#CSR#ศิริราชมูลนิธิ#Sirirajfoundation#ผลิตภัณฑ์ตราเพชร