ตราเพชร..ดูแลกัน

ตราเพชร..ดูแลกัน

31 พฤษภาคม รณรงค์งดสูบบุหรี่ ภัยร้าย อันตรายต่อทุกชีวิต

บุหรี่ เป็นสารพิษอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งคนที่สูบและคนที่อยู่รอบข้างที่ได้รับควัน  จึงขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ ใช้โอกาสนี้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง เริ่มต้นในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม