ตราเพชรดูแลสังคม

ตราเพชรดูแลสังคม

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล เพื่อมอบให้กับทางโรงเรียนในชุมชมต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับชุมชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกับพื้นที่โรงงาน