ตราเพชรดูแลสังคม : ขอเชิญพนักงานและผู้รับเหมาร่วมทำบุญ DBP มอบแสงสว่างวันเข้าพรรษา ปี 2566

ตราเพชรดูแลสังคม : ขอเชิญพนักงานและผู้รับเหมาร่วมทำบุญ DBP มอบแสงสว่างวันเข้าพรรษา ปี 2566

วันเข้าพรรษา 2566 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน หนึ่งในประเพณีที่สืบทอดและสานต่อกันมา คือ “การถวายเทียนจำนำพรรษา” เพื่อรับอานิสงส์ 8 ข้อ