ตราเพชรดูแลคุณ : Workshop HR พายื่นภาษี

ตราเพชรดูแลคุณ : Workshop HR พายื่นภาษี

สำหรับพนักงานที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี HR จัด Workshop ชวนพนักงานทุกคนมายื่นภาษีง่ายๆ ด้วยตนเองสอนทีละขั้นตอน ทำไปด้วยกัน โดยสแกน QR Code ลงทะเบียนเลือกวัน และเตรียมเอกสารตามประกาศเพียงเท่านี้เอง