ตราเพชรดูแลคุณ

ตราเพชรดูแลคุณ

การยื่นภาษีปี 2565 กับ HR !! พนักงานท่านใดมีความประสงค์ ยื่นภาษี ต้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น!!!

ยื่นได้ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม เวลา 8.00 -16.00 น. ณ ตู้คอนเทรนเนอร์ ด้านข้างอาคาร 1

เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วมาเจอกัน…