ตราเพชรดูแลคุณ : เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ทุนประกายเพชร ประจำปี 2566

ตราเพชรดูแลคุณ : เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ทุนประกายเพชร ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาแล้วตั้งแต่วันนี้ – 26 กันยายน 2566 ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของบุตรที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกรอกใบสมัครตามประกาศ โดยมีกำหนดการมอบทุนประกายเพชร ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ครัวตราเพชร เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.15 น. เป็นต้นไป