ตราเพชรดูแลคุณ : สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ตราเพชรดูแลคุณ : สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ขอเชิญชวนพนักงา่นและผู้รับเหมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ เข็มละ 380 บาท (สำหรับผู้มีอายุไม่ถึง 50 ปี) พนักงานที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีน สามารถสแกน QR Code เพื่อแจ้งข้อมูลยืนยันการฉีดวัคซีนได้เลย