ตราเพชรดูแลคุณ : พบกับ…สินค้าราคาพิเศษ ปี 2566 สำหรับพนักงานตราเพชร ในวันที่ 27 ก.ค 2566

ตราเพชรดูแลคุณ : พบกับ…สินค้าราคาพิเศษ ปี 2566 สำหรับพนักงานตราเพชร ในวันที่ 27 ก.ค 2566

ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่าน มาเลือกซื้อของ จับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภค ณ โรงอาหารครัวตราเพชร ตั้งแต่เวลา 11.30-13.00 น.