ตราเพชรดูแลคุณ : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ตราเพชรดูแลคุณ : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และ ตรวจสุขภาพ ฟรี!!! (ใช้สิทธิผู้ประกันตน) รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ