ตราเพชรดูแลคุณ : ขอเชิญพนักงานและผู้รับเหมา (คนไทย) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA TEST ฟรี

ตราเพชรดูแลคุณ : ขอเชิญพนักงานและผู้รับเหมา (คนไทย) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA TEST ฟรี

ขอเชิญสาวๆ มาตรวจคัดกรองเชื้อมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test ฟรี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องสัมมนาครัวตราเพชร “รู้เร็วรู้ไว ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก”